РЕГИСТРАЦИЯ:

За регистрация моля попълнете формуляра за участие Word Document
и го изпратете на адрес:

 

ПРОГРАМА:

5 август - регистрация и начало
10 и 17 август - концерти в Широка лъка
18 август - заключителен концерт в Пловдив

Заниманията се провеждат в Националното училище
за фолклорни изкуства „Широка лъка“

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТНИЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ:

Такса за регистрация - 70 лева

Такса за активно участие– 200 лева седмично

Такса за пасивно участие- 50 лева седмично

Таксите не включват настаняването и храната на участниците

 

ПЛАЩАНЕ:

Плащането на таксите е по банков път на сметка:
АРС КУЛТУРА България
BULBANK UniCredit Group
4000 Пловдив, ул. Иван Вазов 4
IBAN: BG57 UNCR 7000 1519 7821 43


ИНФОРМАЦИЯ:

Тел. 0886 774012 или 0043 676 3177821
mariagelew@hotmail.com